УНЕСКО 2015 Програм за младе професионалце

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу – УНЕСКО отворила је Програм за младе професионалце за 2015. годину (Young Professionals Programme 2015), којим се пружа прилика универзитетски образованим младим особама да се придруже УНЕСКО тиму на самом почетку своје професионалне каријере.

Једногодишњи УНЕСКО 2015 Програм за младе професионалце (Young Professionals Programme 2015) намењен је младим особама старости до 32 године, при чему се пријављивање заинтересованих кандидата одвија преко националних УНЕСКО комисија.

Профил заинтересованих кандидата:

  • држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
  • млади старости до 32 године[1];
  • академско образовање из области друштвено–хуманистичких наука, комуникационо–инфрмационих технологија, управљања људским ресурсима, политичких наука, међународних односа, заштите животне средине, правних наука, финансија, рачуноводства, ревизије, пословне администрације, међународног права у области културе;
  • одлично знање енглеског или француског језика (знање оба језика је предност).

Релевантно прво професионално искуство биће предност, али није обавезан услов.

Током 12 месеци рада у сектору за програм, теренским канцеларијима или административној служби УНЕСКО, полазници Програма биће у прилици да се упознају са организацијом рада УНЕСКО и система Уједињених нација, као и да унапреде своја знања и вештине.

Уколико сте заинтересовани за овај програм неопходно је да своју биографију на српском и енглеском језику (до две стране А4 формата), мотивационо писмо на српском и енглеском језику (једна страна А4 формата које ће садржати и виђење кандидата о томе на који начин његово ангажовање у УНЕСКО може допринети Републици Србији) уз скениране доказе о завршеном одговарајућем академском образовању и знању језика[2], као и попуњен образац пријаве ОВДЕ, пошаљете Министарству омладине и спорта на електронску адресу  omladina@mos.gov.rs најкасније до 20. јуна 2015. године.

 Министарство омладине и спорта и Kомисија Републике Србије за сарадњу са УНЕСКО ће изабрати 15 кандидата[3], будући да је то максималан број који држава може предложити УНЕСКО, при чему ће ужи избор кандидата из различитих земаља вршити сам УНЕСКО[4].

[1] Максимално 32 године на дан 31. децембар 2015. године.

[2] Доказ о знању језика не достављају кандидати који су студије завршили на енглеском или француском језику.

[3] Само кандидати који буду предложени УНЕСКО биће обавештени.

[4] УНЕСКО задржава могућност тражења додатних докумената.

Top