Udovičić: Želimo da što više dece uključimo u sport!

Ovo je pretposlednja javna rasprava koje je održana povodom Nacrta zakona o sportu. Nakon Subotice, poslednja javna rasprava biće održana u Beogradu u sredu, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Dosadašnje javne rasprave bile su, prema rečima ministra, veoma konstruktivne.

,,Moram reći da sam generalno jako zadovoljan onim što smo čuli na terenu. Smatram da ovaj zakon treba da bude apsolutno primenjiv na sistem sporta u Srbiji i da je zato važno da upravo teren da kritike i sugestije, kako bismo na kraju dobili najkvalitetnije sistemsko rešenje sporta u Srbiji“, rekao je  ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

Na pitanje u kojoj meri se novi zakon bavi decom, ministar je odgovorio da Nacrt nizom normi detaljno uređuje upravo ovu oblast, a da je jedan od glavnih ciljeva proširenje baze sporta i uključivanje što većeg broja dece u istu.

,,Mislim da upravo norme koje se odnose na to da se smanji teret budžeta jedne porodice, imaju značaj ne samo za mene kao ministra, već i za sve građane Republike Srbije. Želimo tačno da znamo kolike su nam članarine. Znamo da su članarine jedan od osnovnih uslova za finansiranje klubova ali želimo da uvedemo jasna pravila u vezi sa istim. Takođe, predviđeno je da lekarski pregled za decu od 6-14 godina bude besplatan i uvršćen u obavezno zdravstveno osiguranje.

Tačno je propisano i ko može da radi sa decom, a smatram da je jako važno da se pokrene i tema uloga menadžera u sportu i njihovog odnosa sa maloletnim, a onda i punoletnim sportistima“, poručio je ministar Udovičić.

Top