Udovičić posetio kompaniju Koka-Kola Helenik

,,Na današnjem razgovoru dobili smo veoma značajne informacije i predloge. Jedan od njih je i predlog da se praksa uvede ne samo na fakultete nego i u škole, pa čak i u Zakon o obrazovanju, da damo šansu mladim ljudima  da u sklopu studiranja i školovanja imaju mogućnost prakse jer prema savetima predstavnika ove kompanije - tada mladi ljudi imaju mogućnost da sagledaju budućnost u Srbiji, da osete kako velike kompanije rade, da shvate da mogu da imaju svoju mećunarodnu karijeru i kroz rad u srpskim kompanijama“, rekao je ministar Udovičić.

 Koka-Kola Helenik je šesta kompanija koju je ministar posetio u okviru projekta Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, koji se tiče zapošljavanja mladih. Projekat je pokrenut uz podršku predstavnika mladih iz saveza nevladinih organizacija KOMS (Krovna organizacija mladih Srbije) i NAPOR (Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada).

 ,,Posetom prethodnim kompanijama, uvideli smo da postoji veliki raspon između dostupnih profila i potreba tržišta rada. Cilj je upravo da skrenemo pažnju mladih na potrebe privrede, i da ih motivišemo da se bave zanatima za kojima postoji stvarna potreba na tržištu rada. Želimo da kroz ovaj projekat, koji će rezultirati izradom Nacionalnog programa mera za zapošljavanje mladih, promovišemo među mladima zanimanja za kojima postoji stvarna potreba na tržištu rada, i skrenemo im pažnju na potencijal u tim oblastima“, rekao je ministar Udovičić.

 Sastanku je prisustvovao i generalni direktor kompanije Koka-Kola Helenik Srbija Ramon Vajdinger.

 “Saradnja korporativnog i javnog sektora od izuzetnog je značaja za unapređenje privrednog ambijenta, ali i razvoj lokalne zajednice. Saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta dobar je primer kako zajedno možemo doprineti boljoj edukaciji mladih, svako iz svog polja ekspertize. Kompanija Koka-Kola Helenik veruje u snagu znanja i posvećena je razvoju ne samo svojih zaposlenih, već i talentovanih mladih ljudi“ , rekao je generalni direktor kompanije Koka-Kola Helenik Srbija Ramon Vajdinger.

Top