Udovičić otvorio konferenciju pod nazivom “Zaštita etičkih principa i integriteta savremenog sporta”

„Sport je način života – u to verujem oduvek, kao nekadašnji vrhunski sportista i danas kao ministar omladine i sporta. Sport  oblikuje vrednosti, stavove i principe i činjenica da visoke zvanice i eminentni stručnjaci koji su bili prisutni na današnjoj konferenciji to prepoznaju veoma me ohrabruje“, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

On je istakao da su u savremenom sportu prisutne negativne pojave poput nameštanja rezultata, nasilja na utakmicama itd.

„Naša osnovna uloga, kao države, jeste da zaštitimo integritet sporta i njegove osnovne principe kroz institucije i mehanizme koje smo konstituisali. Ministarstvo omladine i sporta u tesnoj saradnji sa ostalim ministarstvima, ali i sa predstavnicima najviših sportskih institucija u Srbiji, predstavlja resor Vlade koji na sveobuhvatan način prati sistemske potrebe sporta – kroz finansiranje sporta i zakonsko uređenje ove oblasti“, rekao je ministar Udovičić.

Cilj ove konferencije je da se uspostavi dijalog o načinima za jačanje kapaciteta institucija da se ove pojave svedu na minimum, kao i da o ovoj temi počne da se govori u srpskoj javnosti i društvu.

Top