Udovičić: Novim zakonom o sportu podižemo lestvicu stepen više

,, Problemi u sportu sa kojima se susreću građani Bora nisu jedinstveni samo za ovaj region. To su teme o kojima se govori na svakoj javnoj raspravi. Ono što me raduje jesu sugestije i predlozi o unapređenju sporta i zdravlja same dece. Zanimljivo je i što pokrećete pitanje odgovornosti funkcionera u sportu kao i sukobe interesa koji se javljaju gomilanjem funkcija, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

On je napomenuo da kao narod nismo često u stanju da prihvatimo nešto što nam neko sugeriše ili želi da promeni i da smo uvek skloni da prvo kažemo ne, i da je shodno toj činjenici veoma ohrabrujuće kada danas u Boru čujemo pozitivne stavove u odnosu na zakon.

„Stručnost u radu sa sportistima je jedan od najbitnijih činilaca sportskog sistema i tu novim zakonom podižemo lestvicu kao što nas je i sam sport naučio. Svedoci smo i nemilih događaja koji se javljaju u sportu  i rešenjima ugrađenim u novi zakon želimo da otklonimo sve te pojave. Želimo da skrenemo pažnju roditeljima i deci da sistemski vodimo brigu o njima, a isto tako i trenerima i ljudima u samom sistemu sporta da ih neko ne samo posmatra već i da želi da ih edukuje.“, poručio je ministar Udovičić

Top