Udovičić na besplatnim lekarskim pregledima i motoričkim testiranjima za decu u Beloj Palanci

„Danas ovde imamo priliku da sa Zavodom za sport i medicinu sporta izvršimo testiranja motoričkih sposobnosti najmlađih sportista Bele Palanke, kao i zdravstvene preglede. Želja nam je da imamo potpunu implenentaciju Zakona o sportu, gde je Vlada RS jasno stala iza toga da želi da sport bude pristupačniji svima“, istakao je ministar Udovičić.

Ministar Udovičić je govorio o novom Zakonom o sportu, koji je stupio na snagu 16. februara 2016. godine, kojim je predviđeno da se lekarski pregledi za decu od 6 do 14 godina, sportiste u klubovima i drugim sportskim organizacijama koji se uključuju u organizovane sportske aktivnosti, finasiraju iz Fonda zdravstvenog osiguranja, pa roditelji i klubovi više neće snositi troškove redovnih lekarskih pregleda. Ova odredba će u velikoj meri olakšati bavljenje sportom deci čijim je roditeljima ovaj finasijski izdatak predstavljao veliki teret na kućni budžet, pregled je koštao od 800 -12.000 dinara, i ova mera je prvi i vrlo jasan signal koliko je bitno da sport treba da bude besplatan.

„U Beloj Palanci je u proteklih nekoliko godina ostvaren zavidan rezultat kroz povećanje broja registrovanih sportista u svim sportskim klubovima sa 170 na oko 450, čime je skoro tri puta uvećan broj dece i mladih koji se aktivno bave sportom. Zbog toga Bela Palanka mora da bude primer i ostalim lokalnim samoupravama“, zaključio je Udovičić.

Ministar je Beloj Palanci pohvalio decu, izuzetne vrednosti koje neguju, a posebno se zahvalio na odgovornom odnosu prema opremi iz projekta „Sport u škole“, koja je i nakon četiri godine očuvana, što je pokazatelj posebnog odnosa i odgovornosti prema imovini.

Top