Sunoko stvara uslove za ostanak i rad mladih u Srbiji

Nakon obilaska proizvodnog pogona i razgovara sa menadžmentom kompanije, predstavnici Ministarstva omladine i sporta naglasili su značaj zapošljavanja mladih u poljoprivredi.

„Sunoko i ostale kompanije članice MK Grupe su dobar primer gde se zapošljavaju domaći radnici i da se može biti konkurentan i na svetskom tržištu. Poljoprivreda je naša velika šansa i zajedno sa vama i drugim uspešnim kompanijama moramo naći način kako da obezbedimo kadrove potrebne za proizvodne delatnosti ali i ostale industrije,” rekli su predstavnici Ministarstva omladine i sporta, dodavši da pod hitno moraju da se stvore podsticajni uslovi da mladi ostanu u Srbiji i svojim znanjem i veštinama doprinesu njenom ekonomskom napretku.

Direktor kompanije Sunoko, Ljubiša Radenković, se složio da su mladi budućnost ove zemlje i da je njihovo zapošljavanje i njihov dalji razvoj jedna od važnijih tema danas.

„Moramo sprečiti da nam najveći resurs koji izvozimo iz Srbije budu upravo ti mladi ljudi. Srbija ima kvalitetnu radnu snagu koja može da doprinese uspešnjijem poslovanju kompanije.   Sunoko rado zapošljava mlade i stručne kadrove koji i čine veliki deo ukupnog broja zaposlenih naše kompanije. Drago mi je što je i kompanija Sunoko uključena u ovaj projekat za koji se nadam da će rezultirati konkretnim merama koje će doprineti lakšem prevazilaženju izazova na tržištu rada, izjavio je Radenković.

Projekat, koje je pokrenulo Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa predstavnicima mladih iz saveza nevladinih organizacija KOMS (Krovna organizacija mladih Srbije) i NAPOR (Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada), ima za cilj da se kroz obilazak i razgovor sa vodećim kompanijama kod nas utvrde problemi i preduzimu konkretne mere za unapređenje i povećanje zapošljivosti mladih.

Top