Спречавање осипања из образовног система Републике Србије

UNICEF и Центар за образовне политике, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја су започели реализацију пројекта „Спречавање осипања из образовног система Републике Србије“. Циљ пројекта је да допринесе смањењу осипања и раног напуштања школе деце и младих кроз успостављање и спровођење механизама за рану идентификацију деце у ризику од осипања, реаговање и реализацију ефикасних мера превенције и интервенције на нивоу школе. 

Спроводиће се у 10 изабраних редовних основних и средњих школа, а активности ће бити усмерене на смањивање стопе осипања у изабраним школама кроз тестирање мера за превенцију осипања, као и оснаживање капацитета школа за самостално креирање и спровођење политика у овој области. Циљна група пројекта су деца под ризиком од осипања из образовног система и њихови родитељи, сва остала деца у школи, наставници, локална заједница и релевантне установе (центри за социјални рад, локалне самоуправе, итд.), организације цивилног друштва, а користи од његове реализације ће имати и шира друштвена заједница.

Проблем раног напуштања школовања је шири друштвени проблем, а међусекторски приступ и сарадња актера из различитих система су кључни за успешно суочавање са њим. Зато су поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја и UNICEF-a у пројекат укључени и представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства омладине и спорта, Министарства здравља, Националног просветног савета, Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Републичког завода за социјалну заштиту. Пројектни одбор, састављен од представника наведених институција, ће се старати о реализацији циљева пројекта, његовој усклађености са другим иницијативама и политикама и о промовисању пројекта.

Пројекат ће трајати до октобра 2016. године, док ће конкурс за пилот школе бити расписан крајем априла 2014. године.
Top