Реконструкција и адаптација малих спортских терена на територији Републике Србије

Министарство омладине и спорта је у току 2015. године финансирало пројекат „Реконструкција и адаптација малих спортских терена на територији Републике Србије“ у осам јединица локалних самоуправа: Крупњу, Љубовији, Тутину, Ариљу, Кучеву, Неготину, Тителу и Великој Плани. Реализација пројекта је подељена у две фазе. Прва фаза реализована је из средстава локалних самоуправа, и подразумевала је извођење припремних радова. Друга фаза реализована је из средстава Министарства омладине и спорта и обухватала је завршне радове на реконструкцији терена (асфалтирање терена, обележавање и опремање терена за четири врсте спорта – рукомет, мали фудбал, баскет и одбојку).

Top