Регионална канцеларија за сарадњу младих расписује конкурс за ангажовање новог особља

Регионална канцеларија за сарадњу младих (РКСМ) представља независни институционални механизам за сарадњу младих западног Балкана, који је успостављен споразумом потписаним 4. јула 2016. године у Паризу. Уговорне стране су Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија.

Мисија РКСМ је:

 • подстицање размена младих и њихових идеја, као основе будуће сарадње у региону, засноване на вредностима коегзистенције, толеранције и поштовањa људских права и разноликости, као и посвећености принципима инклузије и безбедности;
 • унапређење регионалне сарадње међу младима и институцијама које се баве младима и обезбеђивање имплементације заједничких програма за младе који се фокусирају на принципе демократског управљања, одрживог економског раста, образовања и иновација;
 • координација сарадње младих западног Балкана.

Након избора Генералног секретара и Заменика генералног секретара, РКСМ је објавила конкурс за следеће позиције административног, програмског и помоћног особља:

 

 1. Finance and Administration Officer (Head Office in Albania)
 2. Office Manager (Head Office in Albania)
 3. Programme Officer (Head Office in Albania)
 4. Communication Officer (Head Office in Albania)
 5. Finance and Administration Assistant (Head Office in Albania)
 6. Local Branch Officer Albania (Head Office in Albania)
 7. Local Branch Officer Bosnia and Herzegovina (Local branch in Bosnia and Herzegovina)
 8. Local Branch Officer Kosovo* (Local branch in Kosovo*)
 9. Local Branch Officer Macedonia (Local branch in Macedonia)
 10. Local Branch Officer Montenegro (Local branch in Montenegro)
 11. Local Branch Officer Serbia (Local branch in Serbia)

Рок за аплицирање је до 2. јуна 2017. године до 18 часова по средњоевропском времену.

Детаљан опис и неопходни услови које кандидати морају задовољити за наведене позиције, поступак аплицирања, као и информације у вези са конкурсом за сва оглашена радна места, могу се пронаћи на званичној интернет страници РКСМ www.roadtoryco.com.


*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.

Top