Расписан јавни позив за годишње програме/пројекте у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије

У складу са чл. 112, 113, 114. и 115. Закона о спорту („Службени гласник РС” број 10/16), у даљем тексту: Закон, а у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 64/16), у даљем тексту: Правилник,

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

за годишње програме/пројекте  у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју Републике Србије

Образац 3 - Предлог програма остваривања општег интереса у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката налази се на линку; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p3.html&regactid=418817&doctype=reg

Top