Prva poseta ekspertskog tima Saveta Evrope

Nezavisni ekspertski tim Saveta Evrope posetiće Republiku Srbiju od 6. do 12. aprila kako bi obavio proces evaluacije sprovođenja Nacionalne strategije za mlade za period 2008-2014. godine. Evaluacija se sprovodi na zahtev Ministarstva omladine i sporta, pred izradu nove strategije za mlade za period 2015-2025. kako bi se mogli sagledati realni efekti urađenog, te došlo do korisnih preporuka za unapređenje rada u omladinskom polju. Tokom posete, sedmočlana delegacija Saveta Evrope sastaće se sa predstavnicima različitih institucija sa nacionalnog, pokrajinskog i lokalnog nivoa, omladinskih organizacija i svih drugih aktera od značaja za rad sa mladima, kako bi svako iz svog ugla mogao da prikaže dosadašnju saradnju u omladinskom polju i vlastiti doprinos razvoju omladinske politike u Republici Srbiji. Pored posete Ministarstvu omladine i sporta, ekspertski tim će između ostalog posetiti Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo kulture i informisanja, kao i Krovnu organizaciju mladih Srbije, Evropski omladinski centar, NVO Hajde da, Pokrajinski sekretarijat za sport i mlade, Nacionalnu asocijaciju praktičara/ki omladinskog rada, ali i Eko centar u Sremskim Karlovcima, koji je četvrti akreditovani omladinski centar u Evropi. Ekspertska misija obuhvatiće dve posete Republici Srbiji i pripremu završnog izveštaja sa preporukama, koji će javnosti biti predstavljen krajem 2014. godine.

Sistemska briga o mladima na svim nivoima

„Danas se možemo pohvaliti sistemskom brigom o mladima na svim nivoima, i sa ponosom možemo reći da se Srbija u tom smislu potpuno promenila u odnosu na 2007. godinu kada su omladinske organizacije i mladi tražili da dobiju svoje ministarstvo i svoju strategiju,“ istakla je Vesna Vidojević¸ samostalna savetnica Ministarstva omladine i sporta na tribini Đačkog parlamenta srednje škole „Đura Jakšić“ u Rači. Ona je prenela đacima pozdrave ministra Vanje Udovičića i čestitke povodom dana učeničkog paralamenta i naglasila da Ministarstvo prepoznaje značaj okupljanja mladih u učeničke parlamente, koje im omogućava da, udruženim snagama, pojačaju glas mladih u svojoj zajedici, tako da se on čuje i poštuje. „Strategija za mlade, za čije smo se donošenje zajedno izborili sa preko 16.000 mladih ljudi, istovremeno je i strategija razvoja naše zemlje koju je verifikovala i Evropska studentska unija. Za manje od četiri godine stvoren je zakonski okvir i mogućnost za aktivno učešće mladih u svim sferama društvenog života,“ predočila je Vidojević. Uloga učeničkih paralmenata naročito se ističe kroz učešće učenika u programu Mladi su zakon, koji se sprovodi se već petu godinu zaredom. U okviru ovog programa u 26 okruga u Srbiji sprovedena su 673 omladinska projekta, koja su finasirana sa preko 50 miliona dinara. „Promene i poboljšanje teških životnih uslova pojedinca su rezultat niza malih koraka i podrške koja na tom putu bude primenjena“, zaključila je Vidojević.
Top