Припремљен коначан текст Предлога националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године

Радна група за израду Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године, уобличила је финални текст Предлога националне стратегије за младе 2015-2025, након обављене јавне расправе и узимајући у обзир све пристигле коментаре удружења, појединаца и међународних партнера.

У складу са предвиђеном процедуром, Министарство омладине и спорта је текст Предлога националне стратегије за младе упутило надлежним државним органима на мишљење. С обзиром на предвиђене рокове за достављање мишљења, очекује се да ће коначан предлог стратешког документа бити достављен Влади током јануара 2015. године.

Предлог текста националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године на српском и енглеском језику доступан је ОВДЕ.

Top