Позив за учешће на Светском форуму за демократију

Светски форум за демократију у Стразбуру годишње је окупљање светских лидера, активиста цивилног друштва, представника пословног сектора, академске заједнице, медија и професионалних група где се расправља о кључним изазовима за демократију широм света. Сви извештаји прикупљени за време Светског Форума за демократију прослеђује се Савету Европе и бројним партнерима у области демократије и демократског управљања. Трећи по реду Светски форум за демократију одржаће се 3-5. новембра 2014. и фокус ће ставити на питања задобијања поверења младих људи у демократију и институције система, као и преобликовања институција како би се младим људима обезбедио стварни утицај на одлучивање у свим друштвеним областима. Светски форум за демократију истаћиће позитивне примере укључивања младих у процесе доношења одлука и стимулисати дијалог између њих, како би се створио замах за шире структурне промене ка демократији у којој млади људи имају израженије право гласа. Заинтересоване организације широм света позване су да изразе интересовање за представљање по једног примера/иницијативе која подстиче учешће младих, одговарањем на упитник и слањем примера на е-маил адресу forum_democracy@coe.int до 30. априла 2014. Радна група Форума изабраће најинтересантније и најодрживије предлоге током маја 2014. Више информација, као и упитник можете наћи на адреси http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home.
Top