Pomoćnica ministra Snežana Klašnja u poseti obrenovačkoj Kancelariji za mlade

Kancelarija za mlade iz Obrenovca jedna je od prvih kancelarija za mlade otvorenih u Srbiji i svojim dugim postojanjem i aktivnim učešćem u velikom broju programa, koji su u skladu sa ciljevima Nacionalne strategije za mlade, prepoznata je kao dobar strateški partner Ministarstva omladine i sporta u poboljšanju kvaliteta života mladih. Sa tim u vezi, posebno je značajno da su mladi iz lokalne sredine, donatori i lokalne vlasti zajedničkim snagama uspeli da ponovo ožive mesto na kome će mladi moći kvalitetno da provode svoje slobodno vreme.

U novopremljenom prostoru u prizemlju Sportsko-kulturnog centra „Obrenovac" održan je skup u znak zahvalnosti svim mladima koji su volonterskim radom pomogli da se Kancelarija za mlade Obrenovac obnovi, donatorima koji su podržali rekonstrukciju prostora i predstavnicima lokalnih institucija i Ministarstva omladine i sporta, koji su svojim učešćem pomogli i svi zajedno doprineli da potrebe mladih ne ostanu zanemarene, posebno u periodu nakon elementarne nepogode koja je zadesila opštinu Obrenovac.

Prisutnima se pored Duška Krstića, koordinatora Kancelarije za mlade, predstavnice Fondacije za mlade Obrenovca  Bojane Miković i Nikole Mikašinovića, predstavnika organizacije "Solidar Suisse", obratila i pomoćnica ministra za omladinu u Ministarstvu omladine i sporta Snežana Klašnja i izrazila svoje veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima.

U svom obraćanju naglasila je i to da će Ministarstvo omladine i sporta nastaviti da podržava i podstiče sve inicijative na lokalnom nivou čiji je cilj direktan rad na dobrobiti mladih i želju da u 2015. godini, pri Kancelariji za mlade, bude oformljen i zvanično otvoren i omladinski klub, kako bi mladi iz opštine Obrenovac bili u situaciji da još bolje i kvalitetnije žive.

       
Top