Погледајте резултате годишњег истраживања о положају и потребама младих за 2016

Какав је статус младих у Србији? Који их изазови највише брину и какве ставове деле по питањима од друштвеног значаја за читаву генерацију у  различитим областима, као што су: образовање, запошљавање, стручне праксе, безбедност, здравље, мобилност, култура, информисање, активизам итд.?

Министарство омладине и спорта од 2008. године спроводи редовна годишња истраживања како би сазнало одговоре на ова питања и уградило их у процесе одлучивања о питањима од интереса за младе. Стога су истраживања о положају и потребама младих, реализована на националном нивоу и репрезентативном узорку, била и остала једно од од основних полазишта Министарства за израду и праћење реализације стратешких докумената из области омладинске политике као и за постављање приоритета код финансирања програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора.

Овогодишње истраживање реализовано је током новембра 2016. године и састоји се из два дела. Први део пружа одговоре на основна питања о стању младих у својим локалним заједницама и то по свим областима Националне стратегије за младе. Други део, специфично дефинисан у односу на приоритете омладинског сектора за ову годину, фокусиран је на ужу област информисања и активног учешћа младих као основних механизама за укључивање младих у процесе доношења одлука које се њих тичу. Велики број питања понавља се од 2014/2015. године па је могућност праћења трендова положаја и потреба младих додтна вредност овогодишњег истраживања.

Уколико сте заинтересовани за налазе ових истраживања, можете их у целости преузети - Истраживање положаја и потреба младих и Истраживање активизма и информисаности младих.

Top