Održana panel diskusija u okviru „Beogradske akademije preduzetništva“

Ispred Ministarstva omladine i sporta, učesnicima skupa obratila se Snežana Klašnja, pomoćnica ministra omladine i sporta ističući da je ovo ministarstvo prepoznalo visoku nezaposlenost kao gorući problem mladih te je upravo zbog toga i prvi od ciljeva Nacionalne strategije za mlade. U tekućoj godini, proglašenoj za Godinu preduzetništva, Ministarstvo je izdvojilo 93 miliona dinara za finansiranje projekata kojima se stimulišu različiti oblici zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva. Do sada je odobreno 37 projekata a 9 je još u proceduri donošenja odluke za finansiranje. Pomenute projekte realizuju udruženja mladih i udruženja za mlade kao i jedinice lokalne samouprave. Pored finansiranja projekata Ministarstvo će na osnovu rezultata istraživanja „Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike” realizovanog u okviru projekta PERFORM, uputiti inicijative nadležnim resorima za promene u regulatornom okviru u cilju daljeg podsticanja omladinskog preduzetništva.

Pored Snežane Klašnje, okupljenim učesnicima petodnevne obuke i radionica obratili su se i Dragomir Petronijević, član Gradskog veća i predsednik Saveta za zapošljavanje, Ljiljana Marković ispred Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograda, Tamara Jurenić ispred Razvojne agencije Srbije i predstavnici kompanija NIS i Kontinental Kontitek.

slika2

Beogradska akademija preduzetništva namenjena je studentima Univerziteta u Beogradu kako bi se upoznali sa različitim programima Saveta za zapošljavanje Grada Beograda. Tako mladi na jednom mestu mogu dobiti niz obuka koje se odnose na programe praksi i zapošljavanja u državnim i gradskim institucijama, programe Grada Beograda za podsticanje mladih i kreativnih ljudi, pisanje biznis plana, dobijanje sredstava za realizaciju sopstvene ideje i drugo.

Top