Održana konferencija o omladinskom radu u Srbiji i Estoniji

U četvrtak, 15.11.2019. održana je SHERE konferencija, u Novom Sadu. Ovu veb konferenciju realizovao je NAPOR (Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada), u partnerstvu sa Estonskim omladinskim centrom (Estonian Youth Work Centre), kao deo projekta ,,Youth work uprising beyong the boarders“, koji  finansira  Fondacija Tempus, kroz program Erazmus +.

Konferenciju je otvorila savetnica ministra omladine i sporta, Snežana Klašnja. Ona je istakla značaj projekta za dalji razvoj i unapređivanje omladinskog rada u obe zemlje. ,,Rezultati ovog projekta veoma su važni za nas, kao i razmena dobre prakse u omladinskom radu Srbije i Estonije, radi unapređivanja istog, a posebno nas zanima proces digitalizacije u omladinskom radu, sa kojim Estonija ima dosta iskustva“, dodala je Klašnja.

Osim Snežane Klašnje, na konferenciji su, u uvodnom delu, govorili i predstavnik Estonskog omladinskog centra, Kaur Kotsi, kao i direktorka NAPOR-a, Jelena Stojanović.

Tokom projekta koji je počeo 1. oktobra 2018. godine, a završava se 30. novembra 2019. godine, realizovne su petodnevne studijske posete omladinskih radnika iz Estonije i Srbije u cilju razmena iskustava, upoznavanja sa inovativnim metodama i alatima koje omladinski radnici/ce koriste u svakoj od zemalja, kao i upoznavanje sa nacionalnim okvirom za razvijanje omladinskog rada u partnerskim zemljama.Takođe, u toku je izrada publikacije koja će sadržati primere dobre prakse iz obe zemlje.

Konferenciji je prisustvovalo oko 50 ljudi iz Srbije i Estonije.

 

 

Top