Održana 8. sednica Saveta za mlade

Osma sednica Saveta za mlade održana je 28. decembra 2017. godine u Palati Srbija.

Članovi Saveta za mlade su upoznati sa procesom izrade Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade koji će važiti za period 2018-2020. godine. Njima je predstavljena eksterna evaluacija Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2015-2017. godine koja će služiti kao osnov za izradu narednog trogodišnjeg akcionog dokumenta. Savet je upoznat sa tekućim i planiranim aktivnostima Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Pomoćnik ministra, Snežana Klašnja, rekla je na sednici da će Savet, pored rada u plenumu, nastaviti da radi i u tematskim grupama kako bi se unapredilo stanje u oblasti omladine u tri definisane oblasti – aktivno učešće mladih u društvu, planiranje i sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i unapređivanje normativnog okvira. Član Saveta, Nenad Jovanovski iz Saveza izviđača Srbije, izneo je predlog aktivnosti tematske grupe koja će raditi na mehanizmima za unapređenje aktivnog učešća mladih u društvu a očekuje se razrada aktivnosti i druge dve tematske grupe.

U pogledu rada Fonda za mlade talente, Klašnja je istakla da je i ove godine povećan broj stipendista za studije u zemlji za 50 i da će se taj trend nastaviti u narednim godinama.

Naredna sednica Saveta za mlade planirana je za prvi kvartal 2018. godine.

Top