Одржана 17. седница Савета за младе – Све активности базирамо на заједничком доношењу одлука

Данас је одржана 17. седница Савета за младе, на којој су овом приликом, чланови Савета разматрали почетак рада на изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о младима, као и почетак спровођења поступка ревизије Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године. У изради оба документа консултативни процес трајаће током целог поступка.

Рад на изменама и допунама два најважнија документа која регулишу омладинску политику базира се на редовним консултацијама са младима, како би се до решења долазило на основу размене и међусобног усвајања мишљења и идеја. Постулат рада Савета за младе је заједничко доношење одлука и планирање активности. Циљ Министарства омладине и спорта је да се до коначног текста дође уз пуно уважавање ставова младих и узимајући у разматрање све њихове потребе и иницијативе, како би се у омладински активизам укључио што већи број младих из целе Србије. Оно на чему Министарство инсистира је континуирана комуникација свих чланова Савета и између седница, јер само се тако гради обострано поверење и јача партнерски однос.

Top