Одржан стручни скуп о каријерном вођењу и саветовању

У свом поздравном обраћању, помоћница министра за омладину, Снежана Клашња, истакла је важност оваквих окупљања и размена мишљења струке, као и континуирано ангажовање државних органа, школа, цивилног сектора, домаћих и међународних партнера на пољу каријерног вођења и саветовања. Једна од малобројних активности које нису реализоване у претходном периоду из Стратегије каријерног вођења и саветовања тиче се оснивања Националног ресурсног центра за каријерно вођење и саветовање, али је с друге стране то активност која је сада нашла место и препозната је у Акционом плану Владе за наредни период. Осврћући се посебно на сектор омладине, Клашња је указала на то да:„на основу Глобалног индекса развоја младих који прати домене образовања, здравља и благостања, запошавања, политичког и друштвеног учешћа младих, Србија је ове године заузела 48. место од 183 рангиране државе,што свакако не представља лош резултат, али нам показује и у којим сегментима у образовању, запошљавању и пре свега партиципацији младих, треба учинити додатне напореˮ. Конференција која је окупила преко 100 учесника, имала је за циљ да се представе примери добре праксе из средњих школа широм Србије, као и новине на пољу каријерног вођења и саветовања у земљи. На стручном скупу учествовали су тимови наставника и стручних сарадника средњих школа који се баве каријерним вођењем и саветовањем, као и други представници институција и организација које су од самог почетка биле укључене у реализацију Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији.

Top