Obraćanje ministra Udovičića na omladinskom forumu UN u Njujorku

Drugog dana foruma ministar Udovičić se obratio i diskutovao na temu „Načini implementacije i finansiranja omladinskog razvoja".

U svom obraćanju ministar Udovičić je govorio o rezultatima koje je Srbija postigla u prethodnom periodu na ovom polju, kao i tome koje se aktivnosti očekuju u narednom periodu kako bi rezultati bili još bolji. Posebno, odgovarajući na pitanje koje mu je postavljeno tokom interaktivne diskusije na najvišem nivou, osvrnuo se i na modele finansiranja inicijativa, programa i projekata organizacija mladih od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i na druge vidove stimulacija i podrške koju mladi imaju od Vlade Republike Srbije.

Ministar je istakao i da je Srbija, odnosno Novi Sad izabran za prestonicu mladih u 2019. godini što predstavlja potvrdu statusa Srbije u evropskim okvirima i prepoznavanje Srbije kao zemlje koja intezivno radi na poboljšanju položaja mladih u društvu.

Takođe, ministar Udovičić je istakao da Srbija prepoznaje značaj i ulogu mladih u društvu, ali i da je u prethodnom periodu postignut značajan napredak u oblasti omladinske politike kroz implementaciju Nacionalne strategije za mlade i drugih strateških dokumenata Vlade Republike Srbije. Naglasio je i da su u Srbiji uspostavljeni novi mehanizmi za aktivno učešće mladih u društvu kroz rad kancelarija za mlade na lokalnom nivou i da su mladi resurs inovacija, ali i pokretačka snaga razvoja svakog društva.

Top