Објављен преглед сугестија, коментара и питања достављених по позиву из најаве јавних конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта објавило је 3. фебруара 2015. године најаву јавних  конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, која је садржала предлоге смерница, апликационих формулара и нацрта уговора за најављене јавне конкурсе.

Истовремено је упућен позив свим потенцијалним учесницима јавних конкурса: удружењима младих, удружењима за младе, њиховим савезима и јединицама локалне самоуправе, да упуте своје сугестије, коментаре и питања у вези са предлогом конкурсне документације, до 10. фебруара 2015. године.

По разматрању свих приспелих питања, коментара и предлога, Министарство омладине и спорта је испитало и унапредило своје предлоге, поновним разматањем и усвајањем једног броја сугестија, а све сугестије, коментаре и питања објединило и објављује у одељку: Питања и одговори.

Захваљујемо на одзиву и доприносу у поступку припреме јавних конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора и унапређењу конкурсне документације за 2015. годину.

Позивамо Вас да наставите да пратите званичну интернет презентацију Министарства омладине и спорта и обавештавамо вас да ће Министарство омладине и спорта, Сектор за омладину, објавити јавне конкурсе до краја фебруара месеца.

Top