Obeležen 1. decembar, Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Cilj konferencije je bio se javnosti predstave iskustva mladih osoba koje imaju HIV i da se u otvorenom i konstruktivnom razgovoru učesnika, sagleda aktuelno stanje u ostvarivanju i zaštiti zdravlja i da se razmotre ključni pravci delovanja državnih organa i drugih društvenih aktera u cilju sprečavanja i suzbijanja diskriminacije i značaju tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja različitosti, a koja omogućavaju bolji društveni položaj osoba koje imaju HIV, AIDS ili hepatitise u društvu.

Predstavnik Ministarstva omladine i sporta Srbije, Vesna Vidojević istakla je da je povećan broj mladih koji se ponašaju rizično, kao i onih koji dobijaju infekcije, bilo da su polno prenosive ili je to HIV. Dodala je da je zato potrebno delovati u dva pravca, prvo da se kroz edukaciju i informisanje, ozbiljno i vaspitno radi sa mladima na prevenciji rizičnih ponašanja, dok je drugo polje delovanja sprečiti diskriminaciju osoba sa HIV-om.

”Ne treba diskrimininisati mlade koji žive sa HIV-om, treba da iskažemo poštovanje prema svima onima koji su bili hrabri da govore o svom stanju, uprkos najvećim predrasudama u društvu sa kojima se suočavaju”, rekla je Vidojević.

Jelena Milutinović, član Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije je istakla da je neophodno više raditi sa mladima koji imaju HIV infekciju ili AIDS i da je paralelno potrebno raditi na vršnjačkoj edukaciji srednjoškolaca i studenata kako bi se na vreme upoznali sa načinima prevencije i zaštite.

Izvršni direktor i osnivač AS Centra koji i sam već 12 godina, uz adekvatnu terapiju, živi sa HIV-om je rekao da HIV nije infekcija od koje se umire, već se može voditi zdrav i normalan život. Stankov je zahvalio na  podršci Ministarstvu omladine i sporta koje je pored programa informisanja i edukacije mladih o reproduktivnom zdravlju i prevenciji polno prenosivih infekcija i HIV-a, omogućilo i nastavak kontinuirane psihosocijalne podrške za mlade osobe koje žive sa HIV-om.

Top