О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Министарство омладине и спорта, 16. маја 2014. године објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу рока за подношење пријава на Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе и Конкурс за подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области омладинског сектора на локалном нивоу, а који се реализују у сарадњи удружења/савеза и канцеларија за младе, који су објављени 25. априла 2014. године у дневном листу Вечерње новости и на интернет презентацији Министарства омладине и спорта www.mos.gov.rs. Влада Републике Србије прогласила је ванредну ситуацију на територији Републике Србије због опасности од поплава, те због изузетно тешких последица од елементарних непогода изазваних поплавама, Министарство омладине и спорта је одлучило да због актуелне ситуације у земљи, продужи рок за подношење пријава на ове конкурседо 23.5.2014. године.
Top