Mladi na dnevnom redu u okviru Dana bezbednosti OEBS-a

U okviru Dana bezbednosti koji organizuje OEBS, a koji je održan 27. maja u Beču, jedna od pet sesija bila je posvećena i mladima, njihovim glasovima i shvatanju savremenih bezbednosnih izazova u evro-atlantskom i evroazijskom prostoru. Ovom događaju prisustvovala je i Milena Stošić iz Srbije.

Oganizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), organizovala je 27. maja tradicionalni sastanak pod nazivom Dani bezbednosti u Beču, gde se nalazi i Stalni Savet OEBS-a. Ovaj događaj okuplja diplomatski krug zemalja koje participiraju u radu OEBS-a, predstavnike Ujedinjenih nacija, akademce, kao i biznis i civilni sektor OEBS regiona, a sastanku je prisustvovao i Vuk Jeremić, nekadašnji ministar spoljnih poslova Srbije i bivši predsednik Generalne Skupštine UN-a.

Ovom prilikom događaj je bio posvećen dijalogu o jačanju saradnje sa Ujedinjenim nacijama i drugim regionalnim organizacijama, sa akcentom na oblasti prevencije konflikata i medijaciju.

Jedna od pet sesija Dana bezbednosti bila je posvećena i mladima, njihovom razumevanju postojećih bezbednosnih izazova u evro-atlantskom i evroazijskom prostoru, kao i pitanjima prioriteta i pristupa mlađe generacije. 

Ovom događaju prisustvovala je i Milena Stošić iz Srbije, članica Sekretrijata Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), najvišeg nezavisnog predstavničkog tela mladih u Srbiji. U okviru sesije koja se bavila mladima, ona je, učestvujući u dijalogu, podsetila i na poplavama pogođena područja u našoj zemlji i veliki doprinos koji omladinske organizacije civilnog sektora ulažu u prevazilaženju posledica, navodeći i inicijativu za koordinacijom koja se ostvaruje u institucionalnoj saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta. Pored toga, Stošić se osvrnula i na regionalno umrežavanje krovnih organizacija na Balkanu i u tom kontekstu i na omladinsku solidarnost koja u regionu postoji i predstavlja prime dobre prakse u ovakvim situacijama krize. 

Milena Stošić, koja učestvuje i u izradi Akcionog plana za mlade u okviru programa predsedavanja Švajcarske OEBS-om - Model OEBS, podsetila je i na proces izrade ovog dokumenta koji će decembra biti predstavljen Ministarskom Savetu OEBS-a u Bazelu. Prema zajedničkom radnom planu Švajcarske i Srbije, koja preuzima predsedavanje OEBS-om naredne godine, Akcioni plan za mlade bi trebalo da bude usvojene 2015. godine, čime su mladi jasno označeni kao prioritet u radu Organizacije.

Postavljajući na kraju svog obraćanja pitanje da li je su pojedinačne inicijative za uključivanje mladih dovoljne i uzimajući u obzir izuzetan potencijal koji mladi imaju, što je direktno pokazano i na nedavnom primeru iz Srbije, Stošić je izrazila preporuku za kreiranjem stalnog kanala za participaciju mladih u okviru OEBS-a, što bi doprinelo dugoročnoj održivosti u artikulisanju glasova mladih.
Top