Mladi iz Srbije na najvećem evropskom okupljanju mladih

U Strazburu je od 09. do 11. maja, pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta održan Evropski skup mladih (European Youth Event), najveće evropsko okupljanje mladih, tokom koga je preko 5.000 mladih, uzrasta 16 do 30 godina, iz čitave Evrope bilo u prilici da diskutuje o različitim pitanjima od značaja sa predstavnicima Evropskog parlamenta, Saveta Evrope i eminentnim stručnjacima sa evropskog nivoa.

Tokom trodnevnog okupljanja, Evropski parlament otvorio je svoja vrata mladim ljudima kako bi pokazao da uvažava mišljenje mladih, saslušao ideje mladih i stavio ih na agendu sledeće sednice. Martin Šulc, predsednik Evropskog parlamenta izjavio je kako je EYE prilika da mladi ljudi doprinesu radu Evropskog parlamenta, utiču na kreiranje agende institucije za narednih 5 godina i učestvuju u stvaranju bolje Evrope.

EYE 2014. obuhvatio je veliki broj aktivnosti pod motom “Ideje za bolju Evropu” u političkom, društvenom i kulturnom smislu. Aktivnosti su sprovedene u sklopu 5 centralnih tema: nezaposlenost mladih, digitalna revolucija, budućnost Evropske Unije, održivost i evropske vrednosti.

Kroz predavanja, interaktivne radionice, političke debate, omladinsko selo, štandove sa info i promo materijalima i festivale organizovane od strane Evropskog foruma mladih širom Strazbura, prisutni su bili u prilici da se bliže informišu o podtemama kao što su novi EU program za obrazovanje, trening, omladinu i sport ERAZMUS+, socijalna prava mladih, podsticanje mladih na aktivno uključivanje u društvene procese, evropska kampanja za borbu protiv govora mržnje na internetu, itd.

U delegaciji Republike Srbije našli su se predstavnici Krovne organizacije mladih Srbije, kao i kancelarija za mlade i omladinskih udruženja, te aktivisti nacionalne Kampanje za borbu protiv govora mržnje iz čitave Srbije, koji su svoje učešće obezbedili direktnim apliciranjem organizatoru Evropskog skupa mladih.

Posebno ponosni možemo biti na učešće Aleksandra Popovića iz UG EBC (E-business centar) Lapovo, čija je biznis ideja ušla u top 10 najboljih omladinskih biznis ideja na evropskom nivou i biće joj pružena dodatna podrška za sprovođenje sa evropskog nivoa.

Tokom posete Strazburu, omladinska delegacija obišla je i Evropski centar za mlade, gde se upoznala detaljnije sa aktivnostima u okviru omladinskog sektora Saveta Evrope.

Grupa za međunarodnu saradnju logistički i programski pomogla je da omladinska delegacija Republike Srbije po prvi put u istoriji učestvuje organizovano na najvećem evropskom okupljanju mladih, sa nadom da će u godinama pred nama sam odlazak mladih dostići i viši nivo koordinacije i podrške od strane države, kako proces evropskih integracija bude dalje napredovao.

Više informacija o skupu može se naći na stranici Evropskog parlamenta
Top