Mladi iz 7 evropskih zemalja u poseti Ministarstvu omladine i sporta

Dvadesetčetvoro mladih iz sedam evropskih zemalja (Danska, Nemačka, Italija, Španija, Poljska, Portugal, Škotska) upoznalo se sa radom Ministarstva omladine i sporta, pre svega prioritetima i aktivnostima u oblasti sporta, kroz izlaganja rukovodioca Grupe za međunarodnu saradnju, Aleksandre Knežević, i samostalnog savetnika za olimpijski sport iz Sektora za sport, Nikole Maletića.

Prisutni su pokazali izuzetno interesovanje za sistem sporta u Srbiji i podelili sa zaposlenima Ministarstva primere iz zemalja koje predstavljaju.

Poseta je realizovana u sklopu međunarodnog treninga podržanog kroz EU program za mlade „Mladi u akciji“ i asocijacije ISCA (International Sport and Culture Association), čije je sedište u Kopenhagenu.

Osnovna tema treninga je korišćenje sporta kao instrumenta za obrazovanje i promociju pozitivnih društvenih vrednosti, sa posebnim fokusom na upotrebi sporta u učenju o zaštiti životne sredine.

Top