Конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2014. годину, расписује конкурсе за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора:

1. Конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе за спровођење омладинске политике на локалном нивоу

Рок за достављање предлога пројеката је 10. октобар 2014. године. 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

2. Конкурс за подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области омладинског сектора на локалном нивоу, а који се реализују у сарадњи удружења/савеза и канцеларија за младе

Рок за достављање предлога пројеката је 10. октобар 2014. године.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

3. Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе

Рок за достављање предлога пројеката је 10. октобар 2014. године. 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Право учешћа на конкурсима:

Право учешћа на конкурсу 1 имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе у складу са чланом 22. Закона о младима („Службени гласник РС“, број 50/11)  и које доставе Министарству, у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса.

Право учешћа на конкурсима 2 и 3 имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, бр. 1/12) коју води Министарство омладине и спорта, и који доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката, као и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13), може се преузети на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта, на адреси www.mos.gov.rs, а може се преузети и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 311.

За додатне информације можете се обратити на број телефона  +381 1131 30 919 за конкурс 1 и на број телефона + 381 11 311 33 19 за конкурсе 2 и 3 или путем електронске поште на адресу: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Top