Клашња на састанку Владиних представника за младе у Луксембургу

На састанку су разматрана питања растуће радикализације и маргинализације младих као и могућности које пружа омладинска политика у решавању ових изазова. Указано је на важност превентивног рада са младима али и са породицом у циљу спречавања утицаја милитаристичких, религиозних или других група које користе младе за своје циљеве.

Посебно је истакнута важност грађанског васпитања и развијања интерактивних платформи на којима би млади могли да добију аутентична тумачења верских заједница будући да млади често не знају тачно како да поступају у одређеним ситуацијама те тај простор користе милитантне и  религиозне групе за врбовање у своје чланство и развијање екстремистичких ставова према различитим верама и нацијама.

Снежана Клашња, Луксембург

Другог дана састанка изложени су основни резултати Европског извештаја о младима за 2015. годину уз указивање на потребу јачања сарадње свих држава чланица и кандидата на побољшању положаја младих и њиховом активнијем укључивању у друштво. Похваљене су земље кандидати које су добровољно учествовале у изради ЕУ извештаја међу којима је и Србија.

Конференцију је организовало Министарство за образовање, децу и младе и Национални савет за младе Луксембурга у сарадњи са Европском комисијом и Европским форумом за младе.

Top