Јавна расправа о Нацрту закона о спорту

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 20. априла 2015. године до 1. јуна 2015. године.

Нацрт закона сачинила је Радна група која је образована решењем министра, а коју су чинили представници Министарства омладине и спорта и истакнути стручњаци у области спорта.

Учесници у јавној расправи су представници: државних органа, кровних невладиних организација, као и сви заинтересовани субјекти, правна и физичка лица која учествују у систему спорта, представници Заштитника грађана, Повереника за доступност информација од јавног значаја и Повереника за заштиту равноправности, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

Текст Нацрта закона постављен је на сајту Министарства омладине и спорта и на порталу е – управе.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се поштом Министарству омладине и спорта, Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, или електронским путем на e–mail: zakon.sport@mos.gov.rs

Јавну расправу о Нацрту закона организоваће Министарство омладине и спорта, у форми презентације и расправе о Нацрту закона, која ће се одржати у градовима Републике Србије по следећем распореду: Косовска Митровица, Нови Пазар, Сомбор, Бор, Крагујевац, Златар, Нови Сад, Ниш, Суботица и Београд.

По окончању поступка јавне расправе, Министарство омладине и спорта ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће објавити на својој интернет страници и на порталу е – управе, у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

1. Програм јавне расправе

2. Јавни позив

3. Нацрт закона о спорту

4. Образложење Нацрта закона

5. Образац за примедбе и предлоге у вези са Нацртом закона

Top