Форум за одрживи развој - заједничко деловање јавног, приватног и цивилног сектора

Ова конференција прва је у Европи која је на агенду ставила разматрање Програма одрживог развоја до 2030. године и дискусију у вези са спровођењем циљева из истог. Окупља представнике јавног, приватног и цивилног сектора, указујући на значај даљег заједничког деловања. Конференцију су свечано отворили помоћница министра за омладину Снежана Клашња и старешина града Лондона и оснивач пословног факултета на Универзитету у Кембриџу Сер Пол Џаџ, .

Обраћајући се присутнима, Клашња је истакла да је Програмом одрживог развоја постављен нови оквир за национално, али и заједничко међународно решавање ургентних изазова данашњице, као и да исти указује на неопходно успостављање синергије у остваривању одрживих циљева развоја, како између различитих актера, тако и на различитим нивоима – од локалног до међународног, што је посебно значајно са аспекта размене искустава и примера добре праксе, али и узајамне подршке и помоћи у решавању постојећих изазова.

"На том путу, Министарство омладине и спорта је ваш значајан партнер и подршка, јер се залаже за активно укључивање младих људи у све друштвене процесе од значаја, као и партнерски однос између институција и младих. Додатно, нова Национална стратегија за младе за период 2015-2025. садржи и изазове обухваћене циљевима одрживог развоја, те верујемо да ћемо кроз планиране активности из Акционог плана за спровођење НСМ и сами дати допринос остваривању ових циљева", истакла је Клашња.

Програм одрживог развоја до 2030. године, који садржи 17 циљева одрживог развоја и фокусиран је пре свега на искорењивање сиромаштва, борбу против неравноправности и неправде и решавање питања климатских промена до 2030. године, усвојен је на Самиту о одрживом развоју Уједињених нација, 25. септембра 2015.

Top