Еразмус+ отворен за омладинске пројекте из земаља Западног Балкана од 2015. године

У два рока, 3. априла и 2. септембра 2015, омладинске организације моћи ће да поднесу пројекте, уз укључивање неке од следећих активности:

• Омладинске размене између програмских земаља и партнерских земаља које испуњавају услове • Европски волонтерски сервис (од и до партнерских земаља које испуњавају услове) • Мобилност младих радника између програмских и партнерских земаља које испуњавају услове

Мобилност младих радника подржава професионални развој омладинских радника, кроз спровођење активности као што су транснационални/међународни семинари, тренинзи, догађаји фокусирани на умрежавање и успостављање контаката, студијске посете и слично.

Један апликант може поднети само један предлог пројекта по року, али једна апликација може да укључи више активности (два тренинг курса или тренинг курс и две омладинске размене, нпр).

Омладински Прозор за Западни Балкан укључује пројекте у оквиру Кључне акције 2 – сарадња за иновације и размену примера добре праксе, подакција: подизање капацитета у омладинском пољу.

Top