Državni sekretar Darko Stanić sa mladima u Valjevu

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih u Republici Srbiji, državni sekretar Darko Stanić svečano je otvorio kancelariju za mlade grada Valjeva.

„Glavni cilj formiranja lokalnih kancelarija za mlade stvaranje uslova u lokalnim sredinama za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno učešće u društvu. Mladima je neophodna podrška, a to im pružaju kancelarije za mlade. Sistemska, organizovana i stalna podrška mladima znači kvalitetnu budućnost države Srbije, njenu stabilnost i  dalji ekonomski razvoj“, rekao je državni sekretar Stanić.

Državni sekretar je takođe istakao pozitivan trend koji je Ministarstvo omladine i sporta poslednjih godina postiglo u neposrednoj saradnji sa mladima, državnim institucijama i partnerima, na polju smanjenja nezaposlenosti mladih, jačanju regionalne omladinske saradnje i participacije mladih kroz međunarodne volonterske kampove.

Uz pomoć ministarstva u Srbiji trenutno radi 135 aktivnih kancelarija za mlade, a kroz projekte za opremanje i izgradnju 48 teretana na otvorenom-malih sportskih terena i 49 omladinskih klubova, stvoreni su uslovi za kvalitetno provođenje slobodnog  vremena, razvijanje zdravih stilova života, aktivno učešće mladih u društvu, korišćenje i kreiranje kulturnih sadržaja, neformalno obrazovanje i informisanje prilagođeno potrebama mladih.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila je 1999. godine preporuku Svetske konferencije ministara nadležnih za omladinu da se 12. avgust proglasi za Međunarodni dan mladih. Po ugledu na druge praznike Ujedinjenih nacija, i Međunarodni dan mladih svake godine ima drugu tematiku. Tema Međunarodnog dana mladih na globalnom nivou ove godine je "Bezbedni prostori za mlade“.

U saradnji sa udruženjima i kancelarijama za mlade, ministarstvo obeležava širom Srbije Međunarodni dan mladih kroz celodnevne programe kulturnog i obrazovnog karaktera i javne tribine u cilju isticanja pitanja mladih i važnosti stvaranja uslova za unapređenje njihovog položaja i veću uključenost u društvo.

Ministarstvo omladine i sporta uspešno radi i radiće na tome da mladima stvori uslove u kojima oni neće osetiti potrebu da napuste Srbiju, već da upravo ovde rade, osnivaju porodice, ostvare sopstvene potencijale i snove, pružajući sebi, svojoj porodici i svojim najbližima sve ono što je potrebno mladoj osobi u savremenom svetu.

Top