Državni sekretar Darko Stanić na otvaranju konferencije „Uključivanje Uživo“

Državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, Darko Stanić učestvovao je u otvaranju konferencije „Uključivanje Uživo – Ka inkluzivnoj omladinskoj politici“ koja je održana  19. juna u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava i  udruženja mladih i za mlade i njihovih saveza: Nacionalne asocijacije praktičara/ praktičarki omladinskog rada, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade. Konferencija je organizovana uz podršku i u  saradnji   sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i  Misijom OEBS-a u Srbiji.

 U uvodnom delu konferencije, pored predstavnika Ministarstva omladine i sporta, okupljenima su se obratili i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospođa Biljana Stojković i Misije OEBS-a u Srbiji, gospodin Jan Luneburg, šef kancelarije za demokratizaciju, a konferencija je započela igrokazom mladih učesnika projekta.

„Ministarstvo omladine i sporta nastoji da kroz projekte koje podržava u što većoj meri uključi mlade koji su posebno ranjivi i u riziku od socijalne isključenosti. Njihovim uključivanjem u većoj meri doprinosimo stvarnim promenama u društvu, smanjenju socijalnih razlika, barijera i pravednijem okruženju za razvoj potencijala koje svaki mlad čovek poseduje. U svom radu svakodnevno se podsećamo da pravičnost ne znači da svi dobijaju isto, već da svako dobija ono šta mu je zaista potrebno. Prepoznati osobe kojima je potrebna dodatna podrška i stvoriti uslove za njihovo ravnopravno uključivanje jeste misija koju treba svi zajednički da sprovodimo, svako na svom planu”  naglasio je državni sekretar Darko Stanić.

Jednodnevna konferencija kao  završni događaj projekta ”Uključivanje uživo” bila je prilika za okupljanje relevantnih učesnika u ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Kroz  panel diskusiju i radionice došlo se do preporuka koje treba da omoguće veći obuhvat mladih iz osetljivih grupa, bolje kompetencije onih koji rade sa mladima i još razvijeniju međusektorsku saradnju.

Na konferenciji je bilo preko 120 učesnika, predstavnika udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, lokalnih samouprava/ kancelarija za mlade, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zaštitinika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Stalne konferencije gradova i opština, centara za socijalni rad i međunarodnih partnera.

Top