Доградња школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац

Школска фискултурна сала ОШ „Бранко Радичевић“, у Голупцу, изграђена је 2005. године. Првенствена намена је била организовање наставних и ваннаставних спортских активности, а као једини објекат те врсте у општини, пројектована је и за одржавање одређених спортских манифестација националног, регионалног и локалног нивоа. С обзиром да изградња објекта није била завршена у целини, због чега сала није била у функцији и није добила употребну дозволу, изабрана је 2016. године на конкурсу за пријаву јединица локалних самоуправа ради учешћа у програму - пројекту завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије „Заврши започето”. Пројекат је подразумевао завршетак изградње пројектованог Анекса I са свлачионицама, гардеробама и санитарним чвором у приземном делу и просторијама предвиђеним за друге спортске активности (стони тенис, пикадо, шах и друго) на спрату. Уговор о извођењу радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I потписан је у децембру 2016. године.

Извођење радова окончано је у јуну 2017. године. Изведени радови су добили позитиван извештај надлежне комисије за технички преглед и део објекта дограђен по основу овог уговора добио је употребну дозволу.

Top