Borovčanin: Nasilje u porastu, sportisti pokretači promena

Državni sekretar u ministarstvu omladine i sporta Nenad Borovčanin rekao je danas da je država svesna povećanog stepena nasilja u sportu i ocenio da je prevencija najbolji način da se nasilje smanji i predupredi.

"Sport je važan deo naše zajednice i najbolji je način da se usvoje prave vrednosti i afirmativno utiče na sredinu. Uloga sportiste mora da bude glavna, a ne periferna kao što je to situacija danas. Sportisti mogu da utiču na šire slojeve društva i tako budu pokretači promena", izjavio je Borovčanin na promociji kampanje "Budi muško - igraj fer", koja se bavi prevencijom nasilja u sportu.

Borovčanin je za sledeću nedelju najavio usvajanje nove Nacionalne strategije za mlade, u kojoj je bezbednost ponovo jedan od ključnih elemenata.

Projekat "Budi muško - igraj fer" ima za cilj da kroz edukaciju i javno zagovaranje podigne svest društva o tom problemu.

Istraživanje koje je sprovedeno među sportistima starosti između 13 i 17 godina u 10 gradova u Srbiji, pokazalo je da je 60 odsto njih prisustvovalo nekom obliku nasilja među saigračima, a polovina ih je priznala je da je bar jednom tokom sezone bila nasilna prema saigračima, protivnicima ili sudijama.

Cilj projekta je stvaranje kulture u sportu koja promoviše vrednosti i norme nenasilnog ponašanja, a dobar pokazatelj svakako je činjenica da su mladi sami preporučili uvođenje edukativnih aktivnosti koje bi podstakle toleranciju i nenasilno rešavanje konflikata.

Projekat će realizovati Centar E8 u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, vaterpolo klubom Beograd, ragbi 13 klubom Partizan i odbojkaškim klubom Crvena zvezda, a uz podršku Ambasade Norveške.

Top