Borovčanin i ser Pol Džadž: Šansa za mlade u najboljim kompanijama

Državni sekretar za omladinu Nenad Borovčanin je iskoristio potpisivanje protokola o saradnji Fonda za mlade talente i Britansko-srpske privredne komore da ponovi poziv kompanijama koje posluju u Srbiji za otvoranje vrata mladim stručnjacima.

“Svaki poslodavac treba da planira zapošljavanje mladih stručnjaka ili da im omogući stručnu praksu kao vid društveno odgovornog poslovanja”, predložio je državni sekretar, i kao direktnu korist kompanija naveo dobijanje kadra sa sjajnim idejama, koji će pospešiti i osavremeniti njihovo poslovanje.

Sa ovakvim konceptom složio se i predsednik Britansko-srpske privredne komore ser Pol Džadž, kome je Borovčanin posebno zahvalan zbog zalaganja za potpisivanje protokola o saradnji sa Fondom za mlade talente.

“Značaj stručnih praksi za stipendiste Fonda i najbolje studente u kompanijama članicama Britansko-srpske privredne komore je od izuzetne važnosti i predstavlja korak ka njihovom zaposlenju i kvalitetnom nastavku karijere”, istakao je Borovčanin, i podsetio na značaj povezivanja najboljih studenata sa uspešnim kompanijama.

“Zahvaljujem seru Polu Džadžu jer će članice Komore ovom saradnjom pomoći društvu da mladi ne napuštaju Srbiju”, zaključio je Borovčanin.

Tokom trećeg Međunarodnog sajma sporta, koji se pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta u hali 2 Beogradskog sajma održava od 27. do 29.novembra, na štandu MOS-a potpisan je protokol o saradnji Fonda za mlade talente i Britansko-srpske privredne komore. Potpis na ugovor su stavili državni sekretar za omladinu Nenad Borovčanin i predsednik Komore Ser Pol Džadž.

Top