Анализа конкурса из области омладинске политике у 2022. години

У току прве половине 2022. године, Министарство омладине и спорта је спровело четири јавна конкурса у области омладинске политике:

  1. Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су закон”;
  2. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
  3. Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;
  4. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

Министарство је урадило анализу ових конкурса, са фокусом на територијалну покривеност пројектних активности, а ради сагледавања доступности истих младима широм Србије. Анализу можете погледати ОВДЕ.

За финансирање је одобрено 108 пројеката удружења и јединица локалне самоуправе, у укупном износу од 279.693.312,22 динара, којима се реализује свих девет циљева Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године.

Од 108 одобрених пројеката, на сва четири конкурса, 14 имају активности само у Београду, а 94 пројекта покрива и друге делове Србије, или целу Србију, односно 87% од одобрених пројеката имају активности и ван Београда.

Top