Сарадња са међународним донаторима

1. Подстицање запошљавања младих (ГИЗ YEP)

Подржава: Министарство за привредну сарадњу и развој Савезне Републике Немачке (BMZ), спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ)

Трајање: 2015-2019. година

Циљ пројекта: подршка младима у Републици Србији старости од 15 до 35 година како би унапредили свој положај на тржишту рада и брже дошли до посла. Пројекат подржава организације, хуб-ове и центре који омогућавају подстицајно окружење младима за стицање предузетничких вештина и започињање сопственог посла.

2. „Од образовања до запошљавања: развој вештина младих и приватно – јавних партнерстава у Републици Србији”

Подржава: Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)

Трајање: 2015-2019. година

Циљ пројекта: инклузивно и одрживо повећање запошљивости младих у Републици Србији. Програм подржава 3 врсте пројеката који подстичу запошљавање и запошљивост: 1) Иновативни приступи за унапређење запошљавања и запошљивости младих; 2) Програм обука на радном месту и 3) Програми неформалне обуке за тешко запошљиве категорије младих.

3. „Јачање капацитета за унапређено спровођење међународних споразума у области заштите животне срединеˮ

Подржава: Глобални фонд за животну средину, а реализује УНДП

Трајање: 2016-2021. година

Циљ пројекта: спектар тема које су обухваћене пројектом је врло комплексан, а један мањи сегмент укључује и омладину у контексту јачања капацитета удружења за реализацију пројеката и информисаности младих о животној средини.

4. „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији”

Подржава: Шведска агенција за међународну сарадњу, а спроводе 4 УН Агенције - UNFPA, UNDP, UN Women и UNICEF

Трајање: 2016-2019. година

Циљ пројекта: даљи развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењавању насиља над женама у Србији. Посебна сврха пројекта јесте додатно унапређење правног и политичког оквира, јачање система превенције и механизама за помоћ женама које су претрпеле насиље и унапређење приступа делотворној заштити од насиља кроз одрживо пружање општих и специјалистичких услуга.

5. План рада између Министарства омладине и спорта и УНИЦЕФ-а у Србији

Трајање: 2019-2020. година

Циљ сарадње: успоставити ефикасан систем који ће омогућити релевантно, квалитетно и правично ангажовање младих, нарочито за оне најосетљивије, при чему ће ојачати учење и друштвене резултате. Циљ је да су адолесценти и млади консултовани, да стичу и практикују вештине за подстицање иновативних решења за младе погођене сиромаштвом, недаћама и оне који су искључени.

6. ИПА 2014 „Иновативне, интегрисане услуге прилагођене младима усмерене на развој предузетничких вештина, и модели и пакети активне инклузије успостављени и стављени у функцију кроз локална партнерства”

Подржава: Европска унија уз национално суфинансирање, а основни институционални корисници су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта

Трајање: 2019-2021. година

Циљ пројекта: активности ће спроводити републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, удружења грађана, фондације и образовне установе. Спровођењем грант шеме повећаће се обим и квалитет услуга на локалном нивоу у образовању и запошљавању, иновативној пракси и моделима активног укључивања, и на тај начин ојачати друштвена укљученост младих.

7. ИПА 2014 „Унапређена социјална инфраструктура кроз реконструкцију, обнову и побољшане безбедносне услове дечјих игралиштаˮ

Подржава: Европска унија, а Министарство омладине спорта је крајњи корисник

Трајање: 2018-2020. година

Циљ пројекта: реконструкција 27 игралишта у 11 градова у Србији (Београд, Врање, Крагујевац, Ниш, Нови Пазар, Нови Сад, Пожаревац, Суботица, Ужице, Шабац и Крушевац). Постојећа руинирана игралишта биће реконструисана тако што ће се на њима поставити нова, безбедна подлога и нова опрема, у складу са европским стандардима безбедности и сигурности.

Top