Završena konferencija projekta "Edukacijom do posla"

U  skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade   Ministarstvo  je finansiralo, po Konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou,  realizaciju projekta „Edukacijom do posla“, u iznosu od 7.102.000,00 dinara.  Grad Zrenjanin je je u saradnji sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija i Srednjom Tehničkom školom realizovao obuke za 20 varioca i 30 pomoćnih radnika na bušenju i održavanju za potrebe kompanije NIS AD, dok je u saradnji sa Tehničkim fakultetom "Mihajlo Pupin" sproveo obuku za 42 programera za kompaniju „Levi 9“.

Snežana Klašnja je istakla dobre uslove koje je opština Zrenjanin ponudila za implementaciju ovog projekta.

 ,,Cilj ovog projekta je da se mladim ljudima iz Zrenjanina i okoline omogući da besplatno pohađaju obuke za zanimanja koja su potrebna kompanijama  i da na taj način dobiju radno angažovanje, a to se sprovelo kroz obuku mladih  za deficitarna zanimanja za kojima postoji potreba  na teritoriji opštine Zrenjanin. Ovaj projekat  je dobar primer umrežavanja vaspitno obrazovnih ustanova, privrede  i jedinice lokalne samouprave  na  stvaranju uslova za veće zapošljavanje mladih .“

 Od 42 kandidata koji su prošli obuku za programere, 22 je uspešno prošlo testiranje i u toku su individualni razgovori obučenih polaznika sa kompanijom „Levi 9“, a od 50 kandidata koji su prošli kompletnu obuku za zavarivače i pomoćne radnike na remontnim i bušećim postrojenjima, 15 obučenih je dobilo angažovanje u kompaniji NIS AD.

 Ministarstvo omladine i sporta je odobrilo sredstva  Zrenjaninu i u 2015 godini za projekat koji se odnosi na srednji Banat, a gde će mladi ljudi imati priliku da kroz određene obuke za one module koji su potrebni, poljoprivreda, zanati i informatička tehnologija, takođe steknu određena znanja, imaju radnu praksu, i tako poboljšaju svoje uslove za zapošljavanje – dodala je pomoćnica ministra.

Ministarstvo je od svog osnivanja do danas na osnovu 12 konkursa namenjenih jedinicama lokalne samouprave dodelilo preko 226 miliona dinara za 424 projekta

 Svečanosti su prisustvovali, pored pomoćnika ministra Snežane Klašnja i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, Snežana Lakićević ispred kompanije NIS AD, Dunja Milanković ispred kompanije „Levi 9“, i predstavnici obrazovnih centara gde su obuke vođene.

Top