Zakon o sprečavanju dopinga u sportu pred poslanicima

"Ovo će našim sportisitima omogućiti nesmetano učešće na velikim međunarodnim takmičenjima, budući da sportisti iz zemalja koje ne usklade svoja antidoping pravila sa odredbama Svetskog kodeksa neće imati pravo učešća“, rekao je novinarima u parlamentu ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

Takođe, ovim zakon biće omogućeno da Srbija i dalje može da bude organizator međunarodnih takmičenja.

"Sportski stručnjaci i registrovani sportisti svih uzrasta biće najmanje jednom godišnje informisani o pripisima koji se odnose na doping u sportu", naveo je Udovičić.

Doping u sportu je zabranjen, a oni koji prekrše tu zabranu - sportske organizacije ili sportisti, mogu biti kažnjeni zatvorom od šest meseci do 12 godina ili novčanom kaznom od 50.000 do milion dinara, predviđeno je predlogom Zakona o sprečavanju dopinga u sportu.

Top