Vlada donela odluku o osnivanju Saveta za mlade

Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici odluku o obrazovanju Saveta za mlade, a za predsednika Saveta imenovala ministra omladine i sporta Vanju Udovičića. Ministar Udovičić je tom prilikom izjavio da je, otvarajući pregovore sa Evropskom unijom, Vlada otvorila nove šanse za građane, a da će najviše šansi i najveću korist imati mladi. "Početak pregovora je veliki nacionalni istorijski momenat, a nove generacije su one koje će imatinajviše koristi od reformi i uvođenja evropskih standarda, jer će konačno imati priliku da žive u uređenom društvu, sa boljim obrazovanjem, većim mogućnostima za rad i stručno usavršavanje kako i Srbiji, tako i na celoj teritoriji EU. Sve ovo biće i smernice u radu Saveta za mlade", kazao je ministar omladine i sporta. Proces pristupanja Srbije EU našoj omladini donosi mnogo, a možda najvažnija stvar su brojnije mogućnosti za pronalaženje posla. "Mladi, obrazovani po evropskim standardima, moći će da sarađuju i razmenjuju iskustva i ideje sa svojim kolegama iz EU i tako unapređuju svoja znanja koja će im biti preporuka da se zaposle na tržištu koje više neće biti ograničeno samo na Srbiju", kazao je Udovičić. Prema njegovim rečima, mladi iz Srbije će moći da koriste i novi program - Erasmus plus - koji je počeo u januaru i namenjen je za obrazovanje, obuku, omladinu i sport. On će našoj omladini pružiti mogućnost da studiraju, obučavaju se, steknu radno iskustvo i volontiraju u inostranstvu, a u oblasti sporta podrška će biti obezbeđena za amaterske sportove i borbu protiv nameštanja utakmica, dopinga, nasilja i rasizma. Zadatak Saveta za mlade je da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za kordiniranje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru.
Top