Više iskustva za više prilika za zaposlenje

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) organizovala je veliku završnu konferenciju u okviru projekta “Više iskustva za više prilika za zaposlenje” na kojoj je predstavljen i vodič "Mladi i svet rada". Na koferenciji u hotelu “Park” učesnicima se obratila Snežana Klašnja, pomoćnica ministra pri Ministarstvu omladine i sporta, koje se u kontinuitetu bavi ovim problemom i pruža podršku inicijativama koje pospešuju položaj mladih u ovoj oblasti. “Najveći izazovi sa kojima se mladi suočavaju su kvalitetno obrazovanje, zapošljavanje i sveobuhvatno informisanje. Ovaj projekat upravo odgovara na ove izazove. Zahvaljujem se Kraljevini Norveškoj na kontinuiranoj podršci radu Ministarstva omladine i sporta i udruženjima u cilju stvaranja uslova za kvalitetniji život mladih u Srbiji“, istakla je Klašnja. Ona je naglasila da je Krovna organizacija mladih Srbije prirodni partner MOS-u na planu realizacije ciljeva Nacionalne strategije za mlade. "Usmereni smo na iste ciljeve, posebno na one koji se odnose na zapošljavanje, samozapošljavanje i preduzetništva mladih, kvalitetno neformalno obrazovanje, informisanje i stvaranje institucionalnog okvira za struktuirani dijalog mladih i državnih organa. Vlada RS je ovog meseca osnovala Savet za mlade kao savetodavno telo preko koga će se ova vrsta dijaloga sprovoditi na nacionalnom nivou", naglasila je ona. Projekat je imao dva aspekta – edukativni i praktični. 200 mladih ljudi iz 10 gradova Srbije imalo je mogućnost da stekne osnovne veštine i znanja na različite teme vezane za zaposlenje, što će olakšati njihov ulazak na tržište rada. Od ovog broja, 40 najboljih nagrađeno je tromesečnim praksama u kancelarijama za mlade i organizacijama mladih i za mlade u ovim gradovima.
Top