Usvojena lista preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje studenata na studijama u inostranstvu za školsku 2021/22. godinu

Na 102. pisanoj sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije, održanoj 26. novembra 2021. godine, usvojena je Odluka o usvajanju Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2021/22. godinu.

Prijavu sa dokumentacijom na Konkurs podnelo je 362 kandidata, a jedno lice podnelo je deo dokumentacije na Konkurs bez prijave. Od ukupnog broja prijavljenih, 67 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa i ima potpunu dokumentaciju, za 142 kandidata koji su dostavili sva obavezna dokumenta predviđena uslovima Konkursa u toku je postupak provere statusa državljanstva, dok 154 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do 3. decembra  2021. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Uvid u listu preliminarnih rezultata konkursa možete izvršiti OVDE.

Model propratnog akta za dopunu dokumentacije možete preuzeti OVDE.

Top