Usvojena lista preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje studenata na studijama u inostranstvu za školsku 2020/2021. godinu

Na 96. pisanoj sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije, održanoj 30. novembra 2020. godine, usvojena je Odluka o usvajanju Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2020/2021. godinu.

Dokumentaciju na Konkurs podnelo je 382 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, 68 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa i ima potpunu dokumentaciju, za 171 kandidata, koji su dostavili sva obavezna dokumenta predviđena uslovima Konkursa,  u toku je postupak provere statusa državljanstva, dok 143 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do 10. decembra  2020. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Uvid u listu preliminarnih rezultata konkursa možete izvršiti OVDE.

Model propratnog akta za dopunu dokumentacije možete preuzeti OVDE.

Top