Usvojena Lista preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje do 1500 najboljih studenata u Republici Srbiji za školsku 2020/2021. godinu

Na 99. pisanoj sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije, održanoj 19. aprila 2021. godine, usvojena je Odluka o preliminarnim listama po Konkursu za stipendiranje do 1000 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 500 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/21. godinu.

Dokumentaciju na Konkurs podnelo je 2267 lica, od kojih 2166 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa i ima potpunu dokumentaciju, dok 101 kandidat ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli blagovremene prijave na Konkurs mogu podneti primedbu i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do 26. aprila 2021. godine.

Nakon roka predviđenog za podnošenje primedaba i dopuna dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Uvid u liste preliminarnih rezultata konkursa možete izvršiti OVDE.

Model propratnog akta za dopunu dokumentacije možete preuzeti OVDE.

Top