Usvojena Dekaracija o mladima OEBS-a

“Prepoznajemo potencijal mladih da doprinesu ekonomskom, političkom i socijalnom razvoju”, navodi se u Deklaraciji o mladima, koja uzima u obzir i inicijativu Švajcarske koja se tiče mladih, kao predsedavajuće zemlje ove godine.

Švajcarska je  tokom 2014. godine organizovala program “Model OEBS-a za mlade” u kome je učestvovalo 57 mladih iz svih zemalja OEBS regiona. Tokom nekoliko sastanaka, od kojih je jedan bio i u Beogradu, u procesu pregovaranja, Ambasadori mladih su konsenzusom došli do Akcionog plana za mlade.

Ministarstvo omladine i sporta aktivno  učestvuvuje u realizaciji aktivnosti za mlade u okviru Zajedničkog radnog plana Srbije i Švajcarske za konsekutivno predsedavanje OEBS-om 2014. i 2015. godine.

Mladi ambasadori iz 57 zemalja prisustvovali su Ministarskoj konferenciji.

Ambasador mladih iz Švajcarske, Žeremi Žuve predstavio je u svom obraćanju ministrima, Akcioni plan za mlade, koji sadrži 144 preporuke u tri oblasti: promocija, zaštita i participacija mladih.

On je izrazio očekivanje ambasadora mladih da će OEBS u budućem periodu i institucionalizovati participaciju mladih kroz svoje strukture.

Ambasadorka mladih iz Srbije je Milena Stošić iz Krovne organizacije mladih Srbije. Ispred Ministarstva omladine i sporta učestvovala je  Vesna Vidojević, članica radne grupe za predsedavanje Srbije OEBS-om.

Mladi ambasadori su u okviru svoje završne konferncije, koja je tekla paralelno sa Ministarskom konferencijom, predstavili  svoje aktivnosti  na promociji OEBS-a tokom 2014. godine predstavnicima radne grupe za predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. godine, uz inicijativu da se aktivnosti sa mladim ambasadorima nastave i sledeće godine.

Deklaraciju možete preuzeti OVDE.

Top