Usvojen novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu

Najvažnije izmene su da se pored dosadašnjih osam povreda antidoping pravila uvode još dve nove povrede, a to su saučesništvo i nedozvoljeno udruživanje.

Usklađenost nacionalnog zakona sa najnovijim izmenama međunarodnih pravila omogućiće našim sportistima da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, da organizujemo međunarodna takmičenja u Republici Srbiji, kao i da naši nacionalni sportski savezi budu i dalje punopravni članovi svojih međunarodnih sportskih saveza.

Po novom Zakonu sportista koji namerno koristi nedozvoljene supstance biće kažnjen sa najmanje četiri godine zabrane bavljenja sportom, a sportisti koji dokaže da kod njega nije bilo namere ili nepažnje u vezi sa doping pozitivnim rezultatom neće biti izrečena zabrana takmičenja.

Važno je naglasiti da su na novi Zakon o sprečavanju dopinga u sportu pozitivna mišljenje dali svi relevantni organi, te da je jedan od retkih zakona koji su narodni poslanici jednoglasno usvojili. Ovo ukazuje na širok konsenzus svih relevantnih subjekata u društvu po pitanju borbe protiv dopinga u sportu i svakako predstavlja priznanje Ministarstvu omladine i sporta kao inicijatoru donošenja ovog Zakona, kao i podršku Antidoping agenciji Republike Srbije u daljem radu.

Top