Uspešno započeta druga poseta ekspertskog tima Saveta Evrope

Tokom prvog sastanka, eksperte je ugostila Antje Rotemund, šefica Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, nakon čega je održana panel diskusija sa predstavnicima omladinskih organizacija, čija će perspektiva i stavovi biti detaljno analizirani sa aspekta daljeg razvoja u omladinskom polju. U toku posete, predstavnici ekspertske misije obići će kancelarije za mlade u Nišu, Kikindi i Smederevu i razgovarati sa predstavnicima kancelarija za mlade i njihovih strateških partnera na lokalnom nivou, kako bi stekli detaljniji uvid u kreiranje i sprovođenje lokalne omladinske politike. Završni sastanak, planiran za 12.09.2014., biće održan u Ministarstvu omladine i sporta, i tokom istog eksperti će podeliti svoje prve nalaze sa predstavnicima Ministarstva. Po završetku posete, eksperti će sačiniti objektivan izveštaj, koji će biti predstavljen najpre na nacionalnom, a potom i na evropskom nivou.

Top